Your help will allow us to continue the fight against corruption.
It will help to provide a team of experts who are involved in making changes to eliminate "Corruption holes" in the legislation.

Support Us

Реєстр корупційних схем
Аграрний сектор
Безпека і Оборона
Будівництво
Державне майно
Державні підприємства
Державні фінанси
Діджиталізація
Екологія
Економіка
Енергетика та енергоефективність
Інфраструктура
Культура
Медицина
Міжнародні відносини
Місцеве самоврядування
Надра
Організація роботи ЦОВВ
Освіта та наука
Пенетерціальна система
Поліція
Публічні закупівлі
Регіональний розвиток
Ритуальні послуги
Соціальна сфера
Спорт
Юстиція